Als werknemer en werkgever is het belangrijk om te weten wat de arbeidsrechten zijn, zodat jullie beide weten wat jullie rechten en plichten zijn. Bezoek deze website wanneer u wilt dat een advocaat u helpt bij arbeidsgeschillen of u meer geïnformeerd wil worden.

Het Burgerlijk Wetboek 7

Wanneer u op zoek bent naar de belangrijkste arbeidsrechten, dan wilt u gaan zoeken in het Burgerlijk Wetboek 7. In dat boek bevindt zich bepalingen over het beginnen en het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en regels waar de werknemers en werkgevers aan gebonden zijn.

In boek 7 zult u regels vinden over vakantie, ontslag, proeftijd en opzegtermijnen. In sommige gevallen is het mogelijk om van bepaalde wetten af te wijken. Dit zal dan expliciet aangegeven zijn in de wet. Indien dat niet expliciet staat aangegeven, dan betekent dat die wet dwingend is en er niet van afgeweken kan worden.

Naast het Burgerlijk Wetboek 7 kent Nederland ook nog andere belangrijke arbeidsrechten.

Wetgeving over gelijke behandeling

Naast het Burgerlijk Wetboek 7, is wetgeving over gelijke behandeling ook erg belangrijk in het Nederlands recht. Dit vloeit voort uit artikel 1 van de Grondwet. Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst dient de werkgever geen verschil te maken in de arbeidsvoorwaarden op grond van gender, seksualiteit, etniciteit en dergelijke dingen.

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst zal de werkgever dus alleen mogen afwegen of jij wel of geen goede toevoeging zal zijn in het bedrijf op grond van jouw sfeer, werkervaring en dergelijke dingen. Indien de werkgever de wetgeving over gelijke behandeling niet in acht neemt, dan is het mogelijk voor de burger om beroep te doen op artikel 1 van de Grondwet.

Wetgeving over de arbeidsomstandigheden

Elke advocaat in Veenendaal zal kunnen beamen dat de Arbeidsomstandighedenwet een belangrijk arbeidsrecht is. Een werknemer moet immers goed aan het werk kunnen zonder belemmeringen te ervaren in de gezondheid of de veiligheid. Een advocaat Ede zal bij een arbeidsgeschil ook kijken of uw werkgever voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet. In die wet zal de advocaat Ede wetten vinden over hoe bedrijven ervoor kunnen zorgen dat werknemers veilig en gezond aan het werk kunnen gaan.